Téma: Sloboda, trh, morálka.

Autor: Dr. Michael Ramsden (Oxford)

Miesto: FF UKF v Nitre

Termín: 5.4.2011

 

„Som vďačný za príležitosť stretnúť sa s vašimi študentmi a pedagógmi. Príjemne ma prekvapila veľmi dobrá účasť a pozornosť poslucháčov. Tieto témy hýbu celým svetom.“ (Dr. Ramsden)

 

Viac pozri „Náš čas“, 2011, č. 6, str. 13

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought