Téma: Odkaz Dietricha Bonhoeffera

Autor: Prof. Dr. Ján Liguš, PhD. (KU Praha)

Miesto: Nadácia POLIS

Termín: 17.6.2011

 Anotácia:

Ako čelit zlu? Čo zmôže jednotlivec proti politickej presile? Môže krestaň zabiť? Človeka na jeho životnej ceste a vývoji filozofického vnímania sveta a etickej praxe posúva vpred stretnutie s dobrom aj so zlom. Životný príbeh Dietricha Bonhoeffera v sebe nesie tento paradox. Stretnutie s posolstvom Písma ho doviedlo na dráhu teológa a kazateľa v evanjelickej cirkvi v predvojnovom Nemecku. Konfrontácia s realitou nacizmu a praktických krokov Nemeckého fašizmu vyústila do vnútornej dilemy.  Tento výnimočný teológ, mysliteľ a pedagóg, autor svetoznámeho diela Etika, sa rozhodol pridať do tímu, ktorý pripravoval zavraždenie Hitlera. Po prezradení bol uväznený, odsúdený a krátko pred kapituláciou Nemecka popravený. Pozvanie prijal prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.,  svetový znalec  diela Dietricha Bonhoeffera pôsobiaci na KU v Prahe.

viac pozri tu!

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought