27.6 - 7.1.2010

Názov: Kierkegaard´s Paradoxes and their Prophetic Influence on Central European Thought

Autori: Doc. Dr. Roman Králik, Thd., Dr. Tibor Máhrik, DipTh.

  V dňoch 27.6.-1.7.2010 sme sa zúčastnili konferencie s názvom „Why Kierkegaard Still Matters?“, ktorú zorganizovala Kierkegaard Library v priestoroch Saint Olaf College v USA. Oponentom našej prednášky bol prof. Dr. Andrew Burgess

 

Viac o Kierkegaard Library pozri tu.

Podrobný program konferencie viac na webe tu.