Názov projektu: Znaky a významy hodnôt

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Dr. Peter Kondrla

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Prof. Roman Králik

Druh projektu: VEGA

Začiatok riešenia: 2013

Koniec riešenia: 2015

Registračné číslo: 1/0144/13

Reg. číslo v systéme SOFIA: V-13-211-00

 


 

Anotácia:

Projekt sa zameriava na skúmanie hodnôt v ich sémantickom, semiotickom a pragmatickom kontexte. Hľadá odpoveď na otázku, akými znakmi označujeme hodnoty, nakoľko sa tieto znaky odlišujú od ostatných znakov systému, špeciálne sa kladie dôraz na morálne hodnoty, ich označovanie a interpretáciu významu. Projekt sa rovnako zameriava aj na významy hodnôt vo všeobecnosti, teda možnú interpretáciu znakov hodnôt a definuje hranice ich interpretácie.

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought