V rámci Filozofických dní v Šali sme v mestskej knižnici Jána Johanidesa zorganizovali dve prednášky. Profesor Andrew Burgess (USA) zvolil tému „Viedenská škola fenomenológie a jej vplyv na filozofiu 20. storočia“ (22.9.2010) a profesor Abrahim Khan (Kanada) rozvíjal problematiku „Možnosti a hranice osvietenského humanizmu“ (25.9.2010).

 

„Prekvapilo ma príjemné prostredie a ľudia, ale najmä záujem gymnazistov o humanitné vedy.“ (prof. Burgess)

 

„Výborná diskusia a ľudia, čo majú prehľad. To sa u nás často nevidí.“ (prof. Khan)

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought