V tieni Kierkegaarda - In the Shadow of Kierkegaard : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej dna 23.-24. septembra 2010 v Nitre Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)

Roman Králik et al

recenzenti: Dalimír Hajko, Adrián Michalík

Nitra : UKF, 2011. - 345 s. - ISBN 978-80-8094-883-2


Predstavenie knihy:

UKF v Nitre

Moravce24

Zlaté Moravce

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought