Vítejte na naší stránce

Přátelé, 

 

31. květen  -  možná někdo v tento den oslavuje narozeniny, možná není tento poslední májový den pro někoho nijak zajímavý, přesto se před více než půlstoletím stalo:

https://olser.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=345760 

a den, který ukázal jejich moc v Československu - (i A. Eisntein nedokázal zvrátit rozhodnutí 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unikatni-snimky-vykonstruovany-proces-s-miladou-horakovou/r~ee4271d8a19c11ea80e60cc47ab5f122/ 

 

Pro inspiraci: 

Píšťalku měl, šel kudy chtěl dál a dál

a každej tón, každičkej tón kterej hrál - znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč.  

 https://www.youtube.com/watch?v=eKJdUDCfsX4

 

Maškary:  https://www.facebook.com/michal.popovic.94/videos/3289551227729922/  - jdou cvičení mroži a za nimi s noži jdou cvičení lidé ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y 

 

greetings:  April 2020 

www.ejst.tuiasi.ro/Files/81/1_Editorial.pdf 

 

greetings: December 2019 

www.ejst.tuiasi.ro/Files/78/1_Editorial.pdf

 

our cooperation 

https://www.ukf.sk/en/public-relations/news/events/3895-international-cooperation-helps-to-make-high-quality-research

 

  GÉNIOVÉ .... 

"Géniové jsou jako bouře;

jdou proti větru,

děsí liidi

a čistí vzduch.

 

Přítomnost vynalezla  různé hromosvody. 

A podařilo se.

Ovšem že se podařilo;

podařilo se učinit příští bouří tím vážnější."  

 

Soren  KIERKEGAARD 

 

Not driven like slaves at the master’s command, forced to die at the stranger’s behest,

We dream of the time when our people and land, by freedom and peace will be blessed. 

for those others 

https://www.youtube.com/watch?v=1u5Z0GZ1WsE 

  

Myšlienky dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda (1813-55) inšpirujú v posledných dekádach vedcov a bádateľov nielen v oblasti filozofie a etiky, ale aj teológie, sociológie, psychológie a iných vedných disciplín. Dôvod je jednoduchý – Kierkegaard v čase Zlatého veku Dánska poctivo riešil otázku miesta jednotlivca v spoločnosti a kriticky analyzoval trendy svojej doby, pričom sa pokúšal o prognostické úvahy.

 

Súčasná doba nielen v geopriestore krajín V4 a v EU ale na celom svete prináša výzvy, pri riešení ktorých je dôležitý interdisciplinárny dialóg. Nitra vo svojej dávnej histórii zohrala významnú úlohu v svetonázorovej orientácii celej Európy ale aj v dialógu medzi mienkotvornými entitami vtedajšieho západného a východného sveta. Náš pilotný projekt, Acta Kierkegaardiana založili Roman Králik, Peter Šajda a Abrahim Khan v Bratislave 11. septembra 2008. Od tohto okamihu začal fungovať prvý tím editorov: Roman Králik, Peter Šajda, Abrahim Khan a Jamie Turnbull. Neskoršie bol do tímu prizvaný aj Andrew Burgess, čo umožnilo vytvoriť väčšiu medzinárodnú spoluprácu.

 

Je našou túžbou, aby sme činnosťou tohto ústavu nielen vytvorili pozitívne hodnoty, ktoré pomôžu všetkým vám v nachádzaní odpovedí na otázky, ktorým čelíte, ale aj otvárali priestor, do ktorého budete radi prichádzať a prispievať svojimi poznatkami a inšpiráciami.

Prof. Roman Kralik 

Prof. Dalimír Hajko, DrSc, 

 

 

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought