Vitajte na našej stránke

 GÉNIOVÉ .... 

 

15. december 2011 - ĎAKOVNÝ LIST DEKANA FF UKF v Nitre 

R. Králikovi za šírenie dobrého mena FF UKF v Nitre doma i v zahraniči prostredníctvom projektovej a publikačnej činnosti 

PROF. PaedDr. BERNARD GARAJ, CSc. - DEKAN FF UKF v NITRE

 

12. december 2013 - CENA DEKANA FF UKF v Nitre 

R. Králikovi za publikačnú činnost v roku 2013 

PROF. PaedDr. BERNARD GARAJ, CSc. - DEKAN FF UKF v NITRE  

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Päť mysliteľov / Roman Králik a kol ; recenzent: Marie Roubalová, Petro Marek. - 1. vyd. - Ljubljana : KUD Apokalipsa a Central European Research Institute Søren Kierkegaard, 2014. - 170 s. - ISBN 978-961-6894-58-6.
[Králik Roman (20%) - Jurová Jarmila (20%) - Kondrla Peter (20%) - Pružinec Tomáš (20%) - Żuk-Olszewski Dariusz (20%)]

 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) Kierkegaard and Great Philosophers / Roman Králik, Jarmila Jurová. - Mexico City : Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, 2007. - 284 p. - ISBN 978-9709-575-30-9. [Králik Roman - Jurová Jarmila] 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Jednotlivec a jeho miesto v spoločnosti z pohľadu liberalizmu a komunitarizmu / Jarmila Jurová ; ed. ROMAN KRALIK et al. recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. - Toronto : University of Toronto, 2014. - ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 560-576 [1, 09 AH].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Niekoľko poznámok k motívom Kierkegaardovej filozofie / Andrea Lesková, Jarmila Jurová, 2007.
In: Osamelý havran / Cyril Diatka, Roman Králik. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-194-9, S. 133-139.

 

Projekty: vedúci Prof. Roman Králik, členka Doc. Jarmila Jurová 

  2015 - 2016 Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World (GOETHE)
  2015 - 2016 Kierkegaard and Classical Greek Thought (GOETHE)

 

 

"Géniové jsou jako bouře;

jdou proti větru,

děsí liidi

a čistí vzduch.

 

Přítomnost vynalezla  různé hromosvody. 

A podařilo se.

Ovšem že se podařilo;

podařilo se učinit příští bouří tím vážnější."  

 

S. K. 

 

For my friends : 

https://www.youtube.com/watch?v=gOGdyij1Bp0  

 

Myšlienky dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda (1813-55) inšpirujú v posledných dekádach vedcov a bádateľov nielen v oblasti filozofie a etiky, ale aj teológie, sociológie, psychológie a iných vedných disciplín. Dôvod je jednoduchý – Kierkegaard v čase Zlatého veku Dánska poctivo riešil otázku miesta jednotlivca v spoločnosti a kriticky analyzoval trendy svojej doby, pričom sa pokúšal o prognostické úvahy.

 

Súčasná doba nielen v geopriestore krajín V4 a v EU ale na celom svete prináša výzvy, pri riešení ktorých je dôležitý interdisciplinárny dialóg. Nitra vo svojej dávnej histórii zohrala významnú úlohu v svetonázorovej orientácii celej Európy ale aj v dialógu medzi mienkotvornými entitami vtedajšieho západného a východného sveta. Náš pilotný projekt, Acta Kierkegaardiana založili Roman Králik, Peter Šajda a Abrahim Khan v Bratislave 11. septembra 2008. Od tohto okamihu začal fungovať prvý tím editorov: Roman Králik, Peter Šajda, Abrahim Khan a Jamie Turnbull. Neskoršie bol do tímu prizvaný aj Andrew Burgess, čo umožnilo vytvoriť väčšiu medzinárodnú spoluprácu.

 

Je našou túžbou, aby sme činnosťou tohto ústavu nielen vytvorili pozitívne hodnoty, ktoré pomôžu všetkým vám v nachádzaní odpovedí na otázky, ktorým čelíte, ale aj otvárali priestor, do ktorého budete radi prichádzať a prispievať svojimi poznatkami a inšpiráciami.

 

Prof. Dr. Roman Králik, ThD., riaditeľ

Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. zástupca riaditeľa. 

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought